Postani Doula

Na našoj sveobuhvatnoj doula obuci oblikovanoj prema DONA International standardu obuhvaćamo sva ključna područja koja će vam pomoći da postanete uspješna porođajna doula i pružite kvalitetnu podršku ženi i njenom partneru kroz trudnoću, porod i tokom prvih nekoliko tjedana nakon poroda.

Radionice tokom obuke nude temeljene informacije o prednostima doula podrške, o važnosti doula podrške obiteljima, praktične tehnike fizičke podrške, kao i korake koji će vam pomoći da započnete karijeru kao porođajna doula.

  • Temeljna obuka za doule
  • Doula škola

Više informacija uskoro...

Više informacija uskoro...

Obuku vodi Réka Dézsi, licencirana trenerica DONA International organizacije – doula sa dugogodišnjim iskustvom koja je kroz svoje programe educirala mnogo novih generacija doula diljem svijeta.

Slijedeća obuka će se održati u proljeće 2019. u Zagrebu

Za više informacija o uvjetima i cijeni obuke, kontaktirajte nas!

Doula obuka traje četiri dana i odvija se na engleskom jeziku (uz prijevod na hrvatski, ukoliko je potrebno), i namijenjena je svima onima koji žele doći u doticaj sa svom punoćom i snagom porođaja – bilo kroz svoje neposredno iskustvo, bilo kroz pružanje podrške drugim ženama u rađanju.

Nakon završene obuke sve polaznice dobivaju DONA international diplomu o završenoj osnovnoj obuci. Obuka koju organizira Hrvatska udruga doula prvi je korak nužan za dobivanje DONA International Birth Doula certifikata, kao i nužan uvjet da postanete članica naše Udruge.

Mnoge doule nakon završene osnovne obuke žele dalje nastaviti edukaciju i postati doule sa službenim međunarodnim certifikatom. No, certifikacija nakon obuke nije nužna da bi djelovale kao doule! DONA international certifikat znači da ste svojom edukacijom i iskustvom zadovoljili visoke internacionalne standarde, osiguravajući na taj način budućim roditeljima i njihovom medicinskom timu etičko ponašanje i podršku, na što posebno stavljamo naglasak tokom obuke.

Uvjeti za stjecanje DONA international certifikata su sljedeći:

  1. Završena četverodnevna DONA International obuka za doule u organizaciji naše Udruge
  2. Učlanjenje u DONA International organizaciju i kupnja paketa za certifikaciju
  3. Prisutnost na tri porođaja u toku četiri godine s potpisanim formularima o procjeni (koji su dio paketa za certifikaciju).

Više o uvjetima certifikacije na www.dona.org

Veselimo se vašem dolasku i drago nam je što sudjelujemo u ‘rađanju’ novih doula u Hrvatskoj!

06